Möt din Terapeut

Bo Granefelt, leg. psykiatrisjuksköterska

Under större delen av mitt yrkesliv som leg psykiatrisjuksköterska, mer än 40 år, har jag arbetat som psykiatrisjuksköterska, rådgivare och terapeut i ett antal verksamheter (sjukhus – barn- och vuxenpsykiatri, behandlingshem – missbruksvård, öppenvård ungdoms- och missbruksvård) som alla ska hjälpa människor till förändring då de av olika skäl hamnat i svårigheter som de inte kunnat reda ut på egen hand. Mötena med människor i svårigheter har gett mig ovärderlig kunskap om hur svårigheter och problem kan lösas.

Utbildning i psykoterapi och kommunikologi (en form av kognitiv terapi) och motiverande samtal (MI) har också bidragit till min kompetens att skapa gynnsamma förutsättningar till förändring för dem som jag arbetat tillsammans med. Min grundläggande uppfattning om människor är att de har möjligheter att förändra sig själva och sitt beteende genom att ta kloka beslut, och genom att använda inre och yttre resurser även om de ibland inte själva uppfattar det så.

Förutom det terapeutiska och rådgivande arbetet på mottagningen har jag också arbetat som handledare för personalgrupper, mest inom socialtjänst, behandlings/HVB-hem och mottagningar. Föreläser om och ger kortare utbildningar i Motiverande samtal.

Parallellt med det terapeutiska arbetet och handledning har jag sedan början på 90-talet arbetat som högskolelärare vid Vårdhögskolan i Växjö och därefter som universitetsadjunkt på avd. för behandlingspedagogik IKM (Institutet för kunskapsutveckling inom ungdoms- och missbruksvård) vid Linnéuniversitetet i Växjö.