Om Verksamheten

LiedbergsVerksamheten startades i november 1976. Fram till 1991 hörde vi till Landstinget Kronobergs sociala förvaltning. Vårt uppdrag var då att bistå människor som hamnat i beroende av droger – alkohol, tabletter eller narkotika. När landstinget av besparingsskäl valde att lägga ner verksamheten, beslöt vi, Jan Aurell, leg. psykolog och Bo Granefelt, leg. psykiatrisjuksköterska, att fortsätta i egen regi och sedan 1991 är vi en privat verksamhet. Var och en av oss har mer än 30 års erfarenhet av att arbeta med olika former av missbruks- och beroendeproblematik (alkohol, droger, spel, mediciner, pornografi etc).

Vår grundsyn är att människor har resurser att ta egna beslut och göra egna val när de har tillgång till de tankar, känslor och information hos dem själva som handlar om det man vill förändra. Vår uppgift är att skapa den gynnsamma atmosfär och miljö som gör det möjligt. Även om vår specialinriktning är mot beroendeproblematik av olika slag, så tar vi också emot dem med andra svårigheter – t ex sådana som hänger samman med stress, oro, spänningstillstånd, ångest, panikångest, fobier och relationsproblem. Våra kunskaper om förändringsarbete är väl tillämpliga också i dessa sammanhang.

Generellt sett kan det vi gör beskrivas som att i dialog och samarbete utforska och tydliggöra personers föreställningar om sig själva och sina svårigheter och vad som behövs i form av egna och andras resurser för att den önskade förändringen ska bli möjlig. I samtal utforskar vi också personers beredskap till förändring, en viktig aspekt som minskar risken för misslyckanden och motståndsfenomen. Det vi kan erbjuda är en repertoar av motivations- och förändringsstrategier och redskap som vi vet gynnar personlig förändring och utveckling. Flera av dessa strategier och tekniker kan personer också lära sig att använda på egen hand. Förändringsprocessen blir specifikt utformad för varje person som därigenom, på ett naturligt sätt blir aktivt delaktig i förändringsarbetet.